Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีตักบาตรบนหลังช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 13 กรกฎาคม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีตักบาตรบนหลังช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีพระสงฆ์นั่งช้างออกบิณฑบาตร จำนวน 36 เชือก ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 


อัลบั้มรูป