ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธี MOU ทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
586

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง  ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image