Blog Detail Pic

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 23 มิถุนายน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ น.ส.ฉัตรประอร นิยม และ น.ส.บังอร ศรีเนตรพัฒน์ ในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เดินทางมาติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ระดับพื้นที่) ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการได้พูดคุย สอบถาม และให้กำลังใจแก่นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่จะเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศต่อไป

ในการนี้ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ น.ส.วิลัยวัลย์ ศรีพรหมทอง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ และผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


อัลบั้มรูป