Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 23 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสมัครออนไลน์ที่ https://bandhit.srru.ac.th/ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

- สอบคัดเลือกวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

- รายงานตัวและปฐมนิเทศวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 1201, 0 4451 4616

ดาวน์โหลดไฟล์