ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ประกอบ อาคาร 38) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | ศุกร์ 17 มิถุนายน

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ประกอบ อาคาร 38) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์