Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ "อินทนิลช่อที่ 49" ประจำปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 10 มิถุนายน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "อินทนิลช่อที่ 49" และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านแอปลิเคชัน Zoom ไปอีก 5 คณะ เพื่อให้นักศึกษาที่ประจำอยู่ในแต่ละคณะได้รับชม จากนั้นหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) ได้บรรยายและแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรรู้ในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา

พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย น.ส.วรรณสว่าง ศรีละออ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่คว้าเหรียญทองจากกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม และนายณัฐพงษ์ ศรีนนทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้ลำดับที่ 4 จากกรีฑา (เขย่งก้าวกระโดด) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 


อัลบั้มรูป