Blog Detail Pic

การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565

by จำรัส มหานาม | พฤหัสบดี 9 มิถุนายน

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2565 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป)
เข้าร่วมกิจกรรม “การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์”

กำหนดการสอบ
วันพุธที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ทดสอบระบบวันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 06.00-23.55 น.

คลิกที่นี่ : เช็ครายชื่อและเวลาเข้าสอบ

หมายเหตุ

- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าสอบสายเกิน 15 นาที

เข้าสู่ระบบด้วย
Username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก
Password: รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ช่องทางการสอบ
สอบออนไลน์ผ่านระบบ e-testing.srru.ac.th และควบคุมการสอบด้วยโปรแกรม Cisco Webex (ดาวน์โหลด โปรแกรม Cisco Webex)

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้ง WebEx Meetings และเข้าใช้งานระบบ
1. ติดตั้ง WebEx Meetings for Windows
2. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App android
3. ติดตั้ง WebEx Meetings for Mobile App iOS
4. การเข้าระบบ e-testing เพื่อเข้า WebEx Meetings

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สำหรับทำข้อสอบ และสมาร์ทโฟนอีก 1 เครื่อง สำหรับแสดงภาพขณะทำข้อสอบ

*** เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ https://bit.ly/ptsrru2022

ขั้นตอนการเข้าสอบ

>> วิธียืนยันตัวตนคณะกรรมการคุมสอบ (สำหรับกรรมการ)

>> วิธียืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการคุมสอบและการเข้าสอบ (สำหรับนักศึกษา)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 28  โทร. 044710000 ต่อ 0703
หรือ inbox facebook ศูนย์ภาษา

** ผู้เข้าสอบไม่ต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
** แต่งกายชุดสุภาพในการเข้าสอบออนไลน์


อัลบั้มรูป