ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติขนาด 2000 kN จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | พฤหัสบดี 2 มิถุนายน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติขนาด 2000 kN จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์