ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโดยสาร (ลิฟท์) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | พฤหัสบดี 28 เมษายน

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโดยสาร (ลิฟท์) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์