ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และคัดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | พฤหัสบดี 28 เมษายน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และคัดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์