ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงระบบซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)

by Kosin Sanannam | พฤหัสบดี 28 เมษายน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงระบบซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์