ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Manage Information System (ERP MIS) (ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานพัสดุ | อังคาร 26 เมษายน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Manage Information System (ERP MIS) (ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน) 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์