Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 12 เมษายน

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานถวายธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร และไทยธรรมพระราชทาน แด่พระเทพวชิรญาณโสภณ

ในการนี้ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย


อัลบั้มรูป