Blog Detail Pic

วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 เมษายน 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 5 เมษายน

5 เมษายน 2565 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป