Blog Detail Pic

ผู้บริหาร ม.รภ.สร. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ศรีสะเกษเกมส์" ในฐานะตัวแทนจังหวัดสุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 1 เมษายน

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดสุรินทร์ ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" เมื่อวันที่ 5 - 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดศรีสะเกษ


อัลบั้มรูป