ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
อาทิตย์ 01 ต.ค. | by งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ
2124

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://shorturl.asia/8RN3S

พิมพ์เอกสารการรายงานตัว http://new.srru.ac.th/register2.php และชำระเงินค่ารายงานตัวได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2565 และส่งเอกสารการรายงานตัวมาที่มหาวิทยาลัย (รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งไว้ในประกาศ)

ผู้ที่ได้ลำดับสำรองรายงานตัวทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์ ในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. (รอการติดต่อจากมหาวิทยาลัย)

ผู้ที่ได้ลำดับสำรองที่ไม่ถูกเรียกรายงานทดแทนตัวจริงที่สละสิทธิ์และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ได้ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ วันที่ 7 เมษายน 2565 รายงานตัวระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image