ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle” ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

พุธ 20 พฤษภาคม by Kosin Sanannam, เข้าชม 737

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย Moodle”
ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

หลักสูตรที่ 1 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

หลักสูตรที่ 2 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้สอน

สมัครที่ bit.ly/moodlesrru-2

ศึกษาคู่มือก่อนเข้าร่วมการอบรมที่ bit.ly/moodleman

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ m.me/ICT.SRRU
อีเมล cc@srru.ac.th
โทรศัพท์ 0 4471 0047 ต่อ 0704
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

 


อัลบั้มภาพ