Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมผู้ซึ่งเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นชาติพลี โดยมี พล.ต.สาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 /หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวสดุดีวีรกรรม ณ อนุสาวรีย์พลตรี หลวงวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์

ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ข้าราชการพลเรือน สมาคมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 25 และทหารผ่านศึกนอกประจำการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง


อัลบั้มรูป