Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคอีสาน ชิงถัวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559-2560

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประเภทความถูกต้อง/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกท่าน ที่รวมพลังกันนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้


อัลบั้มรูป