โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์ม

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
ทั่วไป หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
หนังสือรับรอง และบัตรประจำตัว แบบฟอร์มขอมีบัตประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั่วไป แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้ปัจจุบัน
ทั่วไป แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้
ใบลา แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาบวช