โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี

ทั่วไป 142 30 ก.ย. 2566 นางสาวลดาวัลย์ วิเชียร

สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔