โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565

ประกาศ 165 30 ก.ย. 2566 Administrator

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565