โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าว

ประเภทข่าว

LOADING
 • img
  สถิติการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
  อ่านต่อ
 • img
  รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานอธิการบดี
  อ่านต่อ
 • img
  สถิติการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2565
  อ่านต่อ
 • img
  QR Code แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านต่อ
 • img
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565
  อ่านต่อ
 • img
  QR Code แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  อ่านต่อ