โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบปะกับผู้บริหารชุดใหม่ของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

24 ม.ค. 2566

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบปะกับผู้บริหารชุดใหม่ของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

อัลบั้มภาพ