โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม "5ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" เนื่องในโอกาสการก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบ 50 ปี

24 ม.ค. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดจัดงาน “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” เพื่อเป็นการฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมที่จัดภายในงาน ประกอบด้วย - การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National & International Conference on Sustainable Local Development : 1st NICSLD) จัดขึ้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - SRRU Open house open heart 2023 จัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โดมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - การประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลางสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ - งานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF) จัดระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลางสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนใหม่) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ - การมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดี “5 ทศวรรษ ราชภัฏสุรินทร์”

อัลบั้มภาพ