โทรศัพท์ 044-041-591 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ร่วมกันเปิดศูนย์อาหารใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

24 ม.ค. 2566

อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ร่วมกันเปิดศูนย์อาหารใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อัลบั้มภาพ