ม.ราชภัฏสุรินทร์ เข้ารับถ้วยพระราชทานอันดับที่ 2 เนื่องในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้า 1 ทอง 1 เงิน ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 ณ ประเทศเกาหลีใต้
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้า 2 เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระดับประชาชน
ชมรมถันยรักษ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565 (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ)
ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
นักกีฬา ม.ราชภัฏสุรินทร์ คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี
นักศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองเขย่งก้าวกระโดดในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชมรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปี TO BE NUMBER ONE
นศ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงการสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านสัตวศาสตร์) เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7