ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุรินทร์
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีบวงสรวงอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์หลังใหม่
ม.รภ.สร. ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
นักศึกษาชาวกัมพูชาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากักตัวในศูนย์กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) จ.สุรินทร์ ก่อนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ณ ม.รภ.สร.
ม.รภ.สร. ร่วมอบรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชาทุนพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ม.รภ.สร. ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564