ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ม.ราชภัฏสุรินทร์ บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU "วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม" ระหว่าง สถาบันวิจัยแห่งชาติ กับ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ
ม.ราชภัฏสุรินทร์ บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานสำหรับ กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ้นหรือชุมชนอื่น จาก รมว.อว.
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่ายการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "ธัชชา"
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันที่ระลึกเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2565
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา จ.สุรินทร์