ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 (168)/2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จ.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 บูรณาการร่วมกับ โครงการแสดงสินค้าและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มาศึกษาดูงานบริบททางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสานสัมพันธ์ไมตรี
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนักรบกล้าอีสาน (องค์จำลอง) ของกองพลทหารราบที่ 6 และ กองกำลังสุรนารี
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอกมณฑปหลวงปู่รอด ยกเสาเอกเสาโทอาคารเรียนรู้ฯ และโครงการจิตอาสาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมเยาวชนชายแดนสัมพันธ์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้านไทย - กัมพูชา ประจำปี 2566