ม.รภ.สร. ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าฯ สร. ออกตรวจเยี่ยม รพ.สนามท่าตูม
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีอัญเชิญหิรัญบัฏและเครื่องยศสมณศักดิ์ถวายแด่พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ UCLAS (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการใช้ระบบ UCLAS นำประเทศไทยสู่ยุค 4.0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)
ม.รภ.สร. ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่ จ.สุรินทร์
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามท่าตูม รองรับผู้ป่วยโควิด - 19
ม.รภ.สร. อำนวยความสะดวกให้ใช้ ศ.ทุ่งกุลา จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโควิด อ.ท่าตูม
มรภ.สร. ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564