ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 58 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก