ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (The National Flag Day) ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
เปิดรับสมัครโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
กิจกรรมสืบสานประเพณีแซนโฎนตา วันกตัญญู บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับระบบบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ระยะที่ 3
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่เข้ามาสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนใน จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 และภาคพิเศษ (เสาร์- อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2565