ม.รภ.สร. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โครงการระบบข้อมูลตำบล กับ ม.รอ.
ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะเกษตรฯ
ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์
ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีอุตฯ
ผู้ว่าฯ สุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ม.รภ.สร. ร่วมชมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชาวสุรินทร์วันแรก
ม.รภ.สร. ร่วมซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ม.รภ.สร. ปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยงานโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 7 มิถุนายน นี้