ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตุดิโออาชีพ สาขาดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตุดิโอเบื้องต้น สาขาดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดการสอบ Exit Exam ในรูปเเบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านกลไก Higher Education Sandbox เพื่อเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม