ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ในปี 2562

08/02/2019

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links