ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/02/2019

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links