ประกาศเปลี่ยนแปลงราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงสำนักงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลา,โครงการซ่อมบำรุงอาคารหอประชุม,โครงการซ่อมบำรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 และระดับ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/01/2019

ประกาศเปลี่ยนแปลงราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงสำนักงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลา,โครงการซ่อมบำรุงอาคารหอประชุม,โครงการซ่อมบำรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 และระดับ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links