ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03/12/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links