ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

24/10/2018

ขอเชิญ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่ง Full Paper ลงตีพิมพ์ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  เปิดรับแล้ววันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044041597
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ict.srru.ac.th/journal
คู่มือการส่งบทความ เปิดดูได้ที่ https://ict.srru.ac.th/journal/?page_id=308

SRRU

Social Links