พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (15/09/2561)

15/09/2018

        วันที่ 15 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2561″ ครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระเมตตาแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
         เวลา 14.00 น. คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา จัดริ้วขบวนตราพระราชลัญจกรจากหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มุ่งสู่มณฑลพิธี เพื่อประกอบพิธีถวายบังคมตราพระราชลัญจกรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากนั้นคณะผู้บริหารและคณาจารย์มอบกล่องเครื่องหมายพร้อมตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และผู้นำนักศึกษานำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวคำปฏิญาณตน ตามลำดับ

SRRU

Social Links