สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ งาน

06/08/2015

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จำนวน ๒ งาน
ดังนี้
๑. -เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ๕ เครื่อง,เครื่อง ipad ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบที่ ๑๒ เครื่องจำนวน ๑ งาน
๒. -เครื่องโปรเจคเตอร์ ๑๔ เครื่อง จำนวน ๑ งาน
ดาวน์โหลดเอกสาร

SRRU

Social Links