รายละเอียดข่าวสาร

...

ผศ.ยุทธศักดิ์ ฮมแสน รองอธการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานรับมอบเครื่องเล่นดนตรี ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media