รายการข่าว

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )
Image
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559(8 มีนาคม 2560 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560)
Image
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(25-26 กุมภาพันธ์ 2560)
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๑๓-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
Image
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๑๓-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
Image
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมฉัททันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางทางดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
Image
3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมฉัททันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางทางดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
THAILAND 4.0 ณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยวิทยากร ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Image
THAILAND 4.0 ณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยวิทยากร ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Image
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ลงนามถวายอาลัย ” พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “
Image
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ลงนามถวายอาลัย ” พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “
โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง เปิดประสบการณ์งานชมรม 29 กันยายน 2559
Image
โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้าง เปิดประสบการณ์งานชมรม 29 กันยายน 2559
ชมรมอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มาเยี่ยม ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
Image
ชมรมอดีตผู้บริหารวิทยาลัยครู สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มาเยี่ยม ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media