ม.รภ.สร. เข้าร่วมโครงการ Digital Transcript เปลี่ยนแปลงการใช้กระดาษสู่เอกสารดิจิทัล
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
771

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กทม. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมี 39 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับทรานสคริปต์ (Transcript) ในรูปแบบดิจิทัล จะช่วยยกระดับโลกการศึกษาไทย โดยเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ Digital Transcript มี Digital Signature ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร รับรองเชื่อถือได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอเอกสาร จัดเก็บง่าย ใช้ในการสมัครงานได้ ตอบโจทย์นิสิต/นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image