พระราชดำรัส สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by Administrator
ข่าวทั่วไป
6790

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19