ม.รภ.สร. ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่ จ.สุรินทร์
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
1204

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน พูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน พร้อมรับฟังการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโอทะลัน อ.บัวเชด โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม อ.สังขะ โรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง โรงเรียนบ้านอำปึล อ.พนมดงรัก และโรงเรียนบ้านหนองคันนา อ.พนมดงรัก ตามลำดับ

ในการนี้ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่ จ.สุรินทร์ ด้วย


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image