ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามท่าตูม รองรับผู้ป่วยโควิด - 19
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
1612

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามท่าตูม เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ อ.ท่าตูม และใกล้เคียง ขนาด 30 เตียง ซึ่งใช้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถานที่จัดตั้ง โดยมีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม และนายเสกสรรค์ แสนภูมิ อดีต ส.ส.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image