แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบ 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. (2)

อังคาร 23 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 118

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. (ตอนที่ 2)


อัลบั้มภาพ