แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบ 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. (1)

อังคาร 23 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 96

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. (ตอนที่ 1)


อัลบั้มภาพ