ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพเพื่ออุทิศถวายพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
5185

ผศ.พรรณาย คำโสภา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านนิติการ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพเพื่ออุทิศถวายพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image