ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) # กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 รูปแบบออนไซต์
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by Administrator
อบรมสัมนา
45186

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

# กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 รูปแบบออนไซต์

 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-------------------------------

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

เวลา 08.30 – 17.00 น.

-------------------------------

หนังสือเชิญเข้าร่วมฯ/ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ shorturl.at/dJXYZ

ยืนยันการเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://forms.gle/CUM2BdkZ5aShim1d9

แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/ppjYSZ5gYe6EiF7V9

#หรือแจ้งได้ที่หน่วยงานในสังกัดของท่าน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

-------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 0613 , 9929

โทร. 0 4471 0000 ต่อ 6