รางวัลและความภาคภูมิใจ

ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ ได้รับยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โครงการเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเมืองช้าง"

นายนนทพัทธ์ หิรัญเรือง ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (รุ่นแรก)

นายรณชัย หวังกวดกลาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การเเข่งขันเห่เรือหลวงระดับประเทศ

นายเตชิน ปกจ๋าย คว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นายภัคพงษ์ ชีทาม (เจมส์) หรือ เด่นนาโพธิ์ ส.ธัญลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันมวยไทยอาชีพ ในรายการ ISI PALM

นายเอกวุฒิ ดวงอินทร์ เข้ารับรางวัลรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์