เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

17/10/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบ

05/10/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ปีการศึกษา 2561.

ดูเพิ่มเติม

- รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน)


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๖ อัตรา (งบประมาณแผ่นดิน)


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๕ อัตรา (งบประมาณรายได้)


- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๘ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคาร ๓๑ และ อาคาร ๓๙ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ๑ งาน


- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงอาคารเรียนและศูนย์วิชาการ ๑ งาน


- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงหอพักนักศึกษา ๑ งาน


- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงศูนย์ที่พักจอมสุรินทร์เพลส ๑ งาน


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links