พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมคณะบุุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

ประชุมคณะบุุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(๒๒ กันยายน ๒๕๖๐)

โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


กิจกรรม ทั้งหมด

:: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 17 สิงหาคม 2561


:: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (งบรายได้) จำนวน ๓ อัตรา 10 สิงหาคม 2561


:: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (งบแผ่นดิน) จำนวน ๘ อัตรา 10 สิงหาคม 2561


:: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ ๓ อัตรา 10 สิงหาคม 2561


:: ผลการคัดเลือกลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา 26 กรกฎาคม 2561


:: รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ๘ อัตรา 22 กรกฎาคม 2561


:: รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา 22 กรกฎาคม 2561


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา 19 กรกฎาคม 2561


:: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณรายได้) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา 13 กรกฎาคม 2561


:: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๙ อัตรา 13 กรกฎาคม 2561


:: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ(งบรายได้) 05 กรกฎาคม 2561


:: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ(งบแผ่นดิน) 05 กรกฎาคม 2561


:: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา 25 มิถุนายน 2561


:: รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ๙ ตำแหน่ง (งบประมาณแผ่นดิน) 19 มิถุนายน 2561


:: รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ๑ ตำแหน่ง (งบรายได้) 19 มิถุนายน 2561


ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

:: ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้ารวมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ


:: ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


:: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา


:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเข้ารับการคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา


:: กำหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557


:: ขอเชิญประกวดแผนการตลาด “FMS SRRU Marketing Plan Award 2015″


:: พิธีไหว้ครู – สู่ขวัญนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558


:: ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย


:: งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


:: โครงการบริการวิชาการ เรื่อง”update”กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ ที่อาคารลานช้าง (มรภ.) 9/7/2558


:: โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยที่อาคาร30ระหว่างวันที่ 9-10/7/2558


:: โครงการสมาธิมวยไทย สู่มวยโลก 16-18 ก.ค.2558 ม.ราชภัฏสุรินทร์


:: เรื่อง การขอเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัย


:: ประกาศ เรื่องการอุดหนุนทุนการวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

:: ประกวดราคาจ้างฐานข้อมูลโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารชั่วคราว สาขาดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกวดราคาจ้างฐานข้อมูลโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ ซ.๑๔/๒๕๖๑ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เทรดดิ้ง ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๑ งาน


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการดำรงชีพนักศึกษาทุนพระราชทานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเหรียญหลวงปู่ดุลย์ อตุโล เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับมอบแขกที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง(พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจาะสำรวจดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ วิศวกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลประดับตกแต่งบริเวณอาคารและหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ที่ชำรุด จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

© 2016 Surindra Rajabhat University, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : adminweb@srru.ac.th

เมนูอื่นๆ

Social Media