ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (

28/11/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (พิเศษ) ปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

17/10/2018

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562.

ดูเพิ่มเติม

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน) จำนวน ๒ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ จำนวน ๕ อัตรา


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบรายได้) จำนวน ๕ อัตรา


- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน๕ อัตรา


- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๕ อัตรา


อ่านข่าวเพิ่มเติม

- ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อ่านข่าวเพิ่มเติม

SRRU

Social Links