โทรศัพท์ 044-514695 เบอร์ภายใน การเงิน 0603, ฝ่ายบัญชี 0608, ผู้อำนวยการกองคลัง 9959 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าว

LOADING
 • img
  รายงานต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
  อ่านต่อ
 • img
  นำส่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่8)
  อ่านต่อ
 • img
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
  อ่านต่อ
 • img
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  อ่านต่อ
 • img
  ประชาสัมพันธ์จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย #แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไร โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU
  อ่านต่อ
 • img
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน)
  อ่านต่อ